Vägbygge, trädgårdsanläggning och grunder

Vi utför allt inom grävning och schaktning åt såväl företag som kommuner, lantbrukare, privatpersoner m.fl.

Vår bredd och erfarenhet gör att vi kan åta oss totalentreprenader av vägbyggen och andra större arbeten.

Några exempel på vad vi utför:

 • Vägbygge
 • Vägunderhåll
 • Enskilda avlopp
 • Trekammarbrunn med infiltration
 • Schaktning för grunder
 • Leveranser av grus, matjord m.m.
 • VA-arbeten
 • Trädgårdsanläggning (plattläggning, plantering, stödmurar m.m.)
 • Omdränering av villor
 • Skogsvägar
 • Släntklippning
 • Gravgrävning

Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni vill diskutera det ni vill ha utfört!